Камінь-Каширський

відділ освіти, молоді та спорту

(03357) 2-31-86

Приймальна відділу освіти

Інформація

Проблемне питання відділу освіти, молоді та спорту

 

«Створення сучасногоо світнього простору як основна складова 

забезпечення якісної освіти»

 

Головні завдання відділу освіти, молоді та спорту
Камінь-Каширської райдержадміністрації на 2019рік:

І. Дошкільна освіта:

 • забезпечення якісної дошкільної освіти;
 • забезпечення функціонування та розвиток мережі закладів дошкільної освіти, продовжити відкриття нових, переведення  закладів дошкільної освіти з короткотривалого на повний режим роботи;
 • збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою;
 • забезпечення закладів дошкільної освіти навчально-методичною літературою та розвивальними засобами навчання відповідно до вимог базового компоненту дошкільної освіти;
 • впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти сучасні освітні технології;
 • сприяння підвищенню рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти;
 • зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

ІІ. Загальна середня освіта:

 • реалізація положень Концепції Нової української школи, нових державних стандартів загальної середньої освіти;
 • забезпечення виконання нормативних вимог щодо організації освітнього процесу у початковій ланці освіти;
 • забезпечення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням демографічної ситуації в регіоні;
 • забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 • сприяння якісному проведенню зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у формі ЗНО випускників шкіл;
 • забезпечення умов профільного навчання учнів старшої школита можливостей відкриття опорних шкіл;
 • забезпечення участі у обласних учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської творчості;
 • створення сучасної матеріальної бази викладання навчальних предметів;
 • забезпечення системного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;
 • створення умов для забезпечення доступності та покращення якості надання освітніх послуг, у тому числі дітям з особливими освітніми потребами;
 • завершити підключення до мережі Інтернет всіх закладів загальної середньої освіти;
 • забезпечити комп’ютеризацію шкіл І та І-ІІ ступенів та оновлення комп’ютерної техніки у школах І-ІІІ ступенів;
 • забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу;
 • організувати тісну співпрацю з батьками, громадами.

ІІІ. Позашкільна освіта:

 • забезпечення права дітей на здобуття якісної позашкільної освіти ;
 • збереження та забезпечення функціонування діючої мережі закладів позашкільної освіти;
 • забезпечення  належної  навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти;
 • залучення висококваліфікованих педагогічних працівників з відповідною освітою на посади керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.
 • налагодження партнерських зв’язків закладів позашкільної освіти із закладами дошкільної, загальної середньої освіти.

ІV. Фізична культура і спорт, молодіжна політика:

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі;
 • забезпечення  розвитку  спортивної  інфраструктури  району,  покращення  умов  для  організації  занять         фізичною культурою та спортом;
 • організація і забезпечення проведення спортивних змагань;
 • забезпечення  участі  спортсменів,  збірних  команд  району  в  обласних  спортивних  змаганнях,  комплексних спартакіадах;
 • забезпечення розвитку молодіжної політики, формування здорового способу життя, патріотичне виховання молоді.